kodowanie plików tekstowych

Jak sprawdzić kodowanie pliku tekstowego

http://blog.totallyrad.pl/52/jak-sprawdzic-kodowanie-pliku-tekstowego/

rad@linux:~$ enca -e foobar.txt
UTF-8

Jak zmienić kodowanie pliku tekstowego
http://blog.totallyrad.pl/149/jak-zmienic-kodowanie-pliku-tekstowego/

iconv -f UTF-8 -t CP1250 foobar_utf8.txt > foobar_cp1250.txt
rad@linux:~$ enca -i foo.txt # sprawdza kodowanie
UTF-8
rad@linux:~$ iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-2 foo.txt > bar.txt
rad@linux:~$ enca -i bar.txt
ISO-8859-2

Jeśli dokonujemy zmiany kodowania na format w którym niektóre znaki nie będą mogły zostać zapisane, program zwróci nam błąd. Należy dodać wtedy parametr -c który sprawi, że program będzie pomijał kłopotliwe znaki.

przykład:

rad@linux:~$ iconv -f ISO-8859-2 -t ASCII bar.txt > baz.txt
iconv: illegal input sequence at position 30
rad@linux:~$ iconv -c -f ISO-8859-2 -t ASCII bar.txt > baz.txt
rad@linux:~$ enca -i baz.txt
ASCII

Jeśli z jakichś powodów program ten nam nie odpowiada zawsze możemy skorzystać z innego np. recode czy enca (z odpowiednimi parametrami). A jeśli chcemy zmienić kodowanie nazwy pliku/plików wcale nie musimy pisać specjalnego skryptu z użyciem powyższych narzędzi, wystarczy convmv

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License