shorewall

/etc/shorewall

shorewall show - lista iptables
shorewall check ./ - sprawdź sematyczną poprawność konfigów w bieżącym katalogu
shorewall try 120 ./- uruchom nową konfigurację z bieżącego katalogu na 120 sek. po tym wróć do starego konfiga
shorewall drop IP-
shorewall allow IP
shorewall save - zachowaj konfigurację /var/lib/shorewall/ - przydatne, gdy uruchomienie nowych ruli nie powiedzie się - wtedy odpali te zachowane
shorewall restart

/var/lib/shorewall/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License